Ara
Close this search box.

0532 281 99 95

Cam Nasıl Geri Dönüştürülür?

Cam Nasıl Dönüştürülür?

Camı dönüştürmek günümüzde uygulanan geri dönüşüm yöntemlerinden biridir. Dönüşümün birçok farklı metodu ve evresi vardır. Bu metotların başında ileri dönüşüm, çapraz dönüşüm ve geri dönüşüm yer alır.

İleri Dönüşüm: Herkesin evinde yapabileceği bir metottur. Var olan bir eşyanın ya da malzemenin, üretim amacı dışında kullanılacak şekilde yeniden tasarlanması ileri dönüşüm olarak isimlendirilir. Artık kullanılmayan bir tişörtün, çantaya ya da alışveriş torbasına dönüştürülmesi ileri dönüşüm örneğidir. 

Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm belediyeler ve özel şirketler tarafından yapılabilen bir dönüşüm türüdür. Bunun nedeni ise geri dönüşümün maliyetinin yüksek olması ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Camı geri dönüştürmek için kullanılan metotlar, bireylerin evde yapabileceği bir uygulama değildir. 

Bu nedenle atık camların, mutlaka belediyelerin ya da şirketlerin belirlediği, özel atık kutularına atılması gerekir. Sürdürülebilir bir doğa için kullanılan ve dönüştürülebilir olan her bir maddenin dönüşümüne izin vermek oldukça değerlidir.

Çapraz Dönüşüm: Çapraz dönüşüm (transdönüşüm veya transmutasyon), geri dönüşümün bir türüdür ve atıkların veya kullanılmış ürünlerin, farklı bir ürün veya madde haline getirilmesini ifade eder. Bu süreçte, eski ürünlerin veya malzemelerin özellikleri değiştirilerek veya yeniden düzenlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi hedeflenir. Bu, atıkların değerlendirilmesi ve atık yönetiminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir yöntemdir.

Her Cam Geri Dönüştürülür Mü?

Bütün camlar geri dönüştürülememektedir. Bunun sebebi ise camların kullanım alanlarının ve üretimlerinin farklı olmasıdır. Üretimi yapılan her bir maddenin dönüşüm kodu bulunur. Bu kodlar ile bir ürünün yüzde kaç dönüştürüleceği ya da dönüştürülemeyeceği belirlenmektedir.

Her camın geri dönüştürülememesinin temel sebebi ise camın hazırlanışında kimyasal maddelere yer verilebilmesidir. İçerisinde yüksek miktarda kimyasal, tehlikeli ya da zararlı madde kullanımı var ise bu durumda bir camın dönüştürülmesi çok daha zor olacak ve bu neden ile de dönüşüm tercih edilmeyecektir.

Cam Olarak Geri Dönüşüme Hangi Malzemeler Atılabilir?

Geri dönüşüme atılan cam malzemeler için kısıtlamalar bulunur. Her cam, cam için özel olarak ayrılan geri dönüşüm kutularına atılamamaktadır. Geri dönüşüme atılmak istenen bir camın taşıması gereken bazı özellikler bulunur. Bu özellikler şu şekildedir:

 • Şeffaf camlar
 • Yeşil cam şişeler
 • Kahverengi cam şişeler
 • Kavanozlar

Herhangi bir zarar görmemiş olan sağlam camların geri dönüşüme atılması gerekir. Camı geri dönüştürmek için belirlenen şartlardan biri de camın sağlamlığının bozulmamış olmasıdır.

Geri Dönüşüme Atılmaması Gereken Camlar Hangileridir?

Geri dönüşüm kutusuna atılmaması gereken cam çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Bardak
 • Kırık cam ve cam parçaları
 • Isıya dayanıklı olarak üretilen camlar ve cam parçaları
 • Pencere camları
 • Arabalar için üretilen özel camlar
 • Optik camlar
 • Filmli üretilen camlar
 • Aynalar
 • Ampul camları
 • Floresanlara ait olan camlar

Geri dönüşüm kutusuna atılmaması gereken cam çeşitleridir.

Cam Atıklar Nelerdir?

Cam atıklar başta şeffaf renkli üretilen cam şişe ve kavanozlar olmak üzere yeşil ve kahverengi renkte üretilen camlar da cam atık olarak kabul edilir. 

Cam atıklar, ham maddesi kum olan ürünleri anlatmak için kullanılır. Camlar, kumların farklı ısılar ve yöntemler uygulanması ile elde edilen maddelerdir. Cam atıklar ise üretilen bu maddelerin kullanıldıktan sonra işlevini yitirmesi ya da artık kullanılmaması anlamına gelen ürün grubunu oluşturur. Cam atıkların en çok ortaya çıktığı yerler genellikle alışveriş merkezleri, ofis ve iş yerleri, lokantalar ve evlerdir.

Camdan üretilen her bir madde cam atık olarak kabul edilebilmektedir. Burada önemli olan husus, camın atık olarak mı kalacağı yoksa geri dönüştürüp dönüştürülmeyeceğidir. Camların belirli kontroller ve mevzuatlara uygun olarak toplanması gerekir. Camlar doğada çözünmesi ve yok olması uzun süren maddelerdir ve bu süre ortalama 4 bin yıl olarak hesaplanmıştır. Bu neden ile de özellikle doğadaki cam atıkların düzenli olarak toplanması gerekir.

⇢ Bu konuyla ilgili incelemenizde fayda var : www.sahilticaret.com/cam-sise-dogada-kac-yilda-yok-olur/

Cam Atıklar Nereye Verilir?

Cam atıkların verildiği yer cam ve şişe toplama merkezleridir. Ayrıca geri dönüşüm kutularına da yukarıda belirtilen uygun cam çeşitlerinin atılmasında herhangi bir sorun yoktur. Cam atık noktalarına, cam atıkları verilerek daha sürdürülebilir doğa için katkıda bulunulabilir. 

Cam atıkların nereye verileceği noktasında genellikle belediyeler tarafından yönlendirme yapılır. İl ve ilçe belediyeleri, bu konuda görevlendirilmiştir. Cam atıkların toplanması, ayıklanması ve geri dönüştürülmesi için her şehrin ve ilçenin belirli noktalarına cam toplama merkezleri kurulmuştur. Camı geri dönüştürmekiçin bu merkezlerin kullanılması çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Telefon İletişim